E-ticarette Turizm / E-turizm Nedir?

E-ticarette Turizm /E-turizm

Bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ülkemizde tüm sektörleri etkilediği gibi bacasız sanayi olarak adlandırdığımız turizmi de büyük oranda etkilemektedir.

Turizmde bilgi ve teknoloji ilk olarak bilgisayarlı rezervasyonla başlayıp , global dağıtım ve turzimde internet kullanımı evrelerini takip etmektedir.

Bilgi ve teknolojideki bu gelişmeleri kendi bünyelerine uygulayan turizm işletmeleri diğer turizm işletmelerine oranla kendileri için fark oluşturmuş durumdalar.

Bunun için öncelikle turizm sektörünü tanımakla işe başlayalım.Turizmi  kendi içerisinde gruplandırırsak konaklama,seyahat ve ulaştırma olarak üç temel kategoriye ayırıldığını söyleyebiliriz.e-turizm

Tabi bu kategorilerde seyahat, yeme-içme ,eğlence,toplantı fuar ve bilet satışı, rezervasyon ve ulaştırma gibi bir çok iş kolunu içerisine almaktadır. Bu durum turizm sektörünün aslında bir çok alanla entegreli olduğunu göstermektedir.

E-ticaretin öneminin gittikçe artması turizmi de etkilemiş bu sektördeki tüm fonksiyonların elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamış bu sayede e-turizm ortaya çıkmıştır.

E-ticarette Turizm /E-turizm Rezervasyon İşlemleri

E-turizm sayesinde artık bir çok kişi rezervasyon, konaklama, ulaşım ve seyahat gibi daha bir çok olanağa e-turizm sistemini kullanan işletmeciler sayesinde kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Artık bir çok araştırma internet üzerinden yapıldığı için internet reklamları ve internet e-ticaret uygulamaları turizm açısından büyük önem arz etmektedir.

Peki e-turizm sadece reklam açısından mı önemli tabi ki değil nedeni ise internet ekranından kişi günlük seyahat ve konaklama ücretlerine,kampanyalara ve daha birçok hizmete kolaylıkla ulaşmakta işletmecilerinde müşterilerine geri dönüşü hızlı bir şekilde olmaktadır.

İşletmeciler açısından bakacak olursak işletmeciler de düşük maliyetlerde hem hizmetlerinin bir bölümünü online ortamda gerçekleştirmekte hemde reklam ve pazarlama faaliyetlerini kendi oluşturdukları e-ticaret ortamlarında yapabilmektedir.Bu durum turizm işletmecilerinin reklam ve tanıtım maliyetlerini düşürmektedir.

Sonuç olarak turizmin e-ticarete girmesi olarak tanımladığımız e-turizm günümüzde yaygınlaşmaya devam etmekte ve gelecekte de yenilikçi projeler ile gelişmeye devam edecektir.