Sosyal Medyanın E-ticaret Üzerinde Etkisi

Sosyal Medyanın E-ticaret Üzerinde Etkisi

Sosyal medya kullanımı günümüzde sadece bireysel ve toplumsal mesaj vermeden de öteye özellikle pazarlama , marka tanıtımı gibi bir çok faaliyet üzerinde etkisi azımsanmayacak ölçüdedir.

Bu bakımdan birçok kurumsal firma tanıtımlarını ya reklam ajansları üzerinden yada kendi bünyelerinde oluşturdukları  sosyal medya ekipleriyle gerçekleştirmektedir.

sosyal_medya_eticaret

Sosyal medyanın e-ticarette aktif kullanımı ne yarar sağlar ?

Aktif olarak sosyal medyayı kullanan bir çok firma hem kullanıcı üzerinde olumlu etki yaratmış hemde marka bilinirliliğini artırmıştır.

Çünkü kullanıcılara mesaj veren bir çok reklam hafızada iyi bir yer edinmiştir.

Peki sosyal medyanın eticaret üzerinde ki katlılarına gelecek olursak neler mi sağlıyor? Ya da başka bir ifadeyle etkisi nedir?

Aslında temel olarak  iki büyük fayda sağlar.Bunlardan ilki ve kesinlikle en önemlisi pazarlama maliyetlerini azaltmasıdır.Bu durum şu şekilde sağlanır ürün ve hizmet bilgileri tüketiciler arasında  kolaylıkla paylaşılır bu sayede viral pazarlama olarak adlandırdığımız  adını virüslerin yayılma biçiminden alan ağızdan ağıza pazarlamada artış sağlanır.

Sonuç olarak tanıtım masraflarını düşürmüş oluruz.Özellikle sosyal medya kullanımının çok yüksek oranda olduğu ülkelerde e-ticaret pazarları daha büyük bir gelişme göstermektedir.

İkinci temel fayda ise hedef kitleye kolay erişimi sağlamasıdır.Sosyal Medyayı aktif olarak kullanan e-ticaret firmaları ürün içeriklerine yoğunlaşarak paylaşım ve etkileşimlerini artırmaktadır.

Türkiye’de sosyal medyanın E-ticaret üzerinde etkisi nedir ?

sosyal-medya-eticaret

Türkiye’de sosyal medya kullanımında en başta Facebook olmak üzere Twitter, Foursquare ve Pinterest gibi sosyal ağlar ön planda yer almaktadır.

Sosyal medyanın viral pazarlama özelliğinden yararlanan e-ticaret firmaları düşük pazarlama yatırımlarıyla geniş kitlelere kısa sürede ulaşmayı başarmıştır.

Bu ulaşım ithalat ve ihracat yapan firmaların dünya çapında global firmalar haline dönüşmesinin de adımlarını oluşturmuştur.

Dünya artık çevrimiçi reklam ve tanıtımlar sayesinde bilgisayarlarımıza taşınmış durumda bu hızlı gelişmelere firmaların ayak uydurması ve takip etmesi gerekmektedir.

Bu sebepledir ki e-ticareti sosyal medya ile entegreli kullanan firmalar arasında yerinizi almalısınız.