E-ticarette Hukuksal Süreç

E-ticarette Hukuksal Süreçler E-ticarette Hukuksal Süreçler

İnternet üzerinden ürün satmak bir yana, satış yapan satıcı firma ve satın almayı gerçekleştiren tüketicilerin hukuksal bağlayıcılıklarını, kural ve kanunları bilmeleri çok önemlidir.

Web sitesinde satılan ürün ya da markanın orjinal olmaması durumunda marka, patent sahibi size dava açma hakkına sahiptir.

Bunun sonucunda çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ayrıca bazı bilindik şirketler kendi markalarına reklam verilmelerinide yasaklamıştır.

28.05.2014’ ten itibaren yürürlüğe girmiş olan yeni tüketicinin korunması hakkındaki kanunda mesafeli satış sözleşmesinde cayma hakkı 7 günden 14 güne yükseltilmiştir.

Bu son kuıllanıcı tarafında yüzleri gülümseten bir sebep olsa dahi şirketler tarafından olumsuz olarak karşılanmaktadır.

Bir diğer konuysa siteye üye olan kullanıcılara bülten ve haber gönderimi yapılabilmesi için izin almanın bir zorunluluk haline getirilmesidir.

Bu konu e-ticaret siteleri tarafından genel çok üzerinde durulan konulardan biri olmamaktaydı. Ama artık tüketicinin rahatsız edilmesini önlemek aı altında web sitelerinde üyelik oluşturulurken opsiyonel olarak bazı seçeneklerin eklenmesi istenmektedir.

E-ticarette Hukuksal Süreçler Aşağıda yeni tüketici kanununda dikkat edilmesi gereken noktaları sizin için sıraladık ;

  • Cayma hakkı eskiden 7 gün iken şimdi yeni yürürlükle 14 güne çıkartılmıştır. Bu yüzden vermiş olduğunuz ürün ve hizmetin kalitesi arttırmış olmanız gerekmektedir.
  • Üyelik esnasında kullanıcılara sunulan bülten, SMS gönderimi yapabilmek için izin alınması gereken bir zorunluluk haline getirilmiştir.
  • Ürünlerin açıklamasına mümkünse garanti şartlarını ve bilgilerini eklemeniz gerekmektedir.
  • Ön bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesini sipariş sonrasında bir ekrana ve sipariş sonrasında mail olarak gönderilmesi tüketici açısından çok daha uygundur.
  • Müşteriler, Tüketici Hakem Heyeti’ ne gidebileceğinin unutmamalıdır. Bu yüzden ayıplı, teşhir ürünü vb. gibi outlet ürünleri satarken mutlaka ürünlerin ilgili yerlerinde bu bilgilerin yer alması şarttır.
  • Sepet, ödeme sayfasında kulanıcıları doğru bilgilendirmek adına, hukuksal içeriklerin yer aldığı büyük puntolarla ifade edilen bir kısım yer almalıdır.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna ait mesafeli sözleşmeler ilişkin yeni maddeleri aşağıda bulabilirsiniz;

Mesafeli Sözleşmeler

Madde 48 (1) Mesafeli sözleşme, satıcı ve sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlaı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı taktirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahht edilen süre

İçinde edimini yerine getiri. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her halukarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Oluşturdukları sitem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve sitenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kurulış ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden solayı sorumludur.

(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

E-ticarette Hukuksal Süreçler konulu makalemizi sizler için oluşturduk. Sizde E-ticarette Hukuksal Süreçler konulu makalemize görüş ve yorumlarınızı ekleyerek düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.