E-ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

E-ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Türkiye’ de bazı tüketicinin İnternet üzerinden alışveriş yapmaya hala temkinli yaklaştığı be online alışverişi henüz yeterince güvenli bulmadığı bilinmektedir.

Oysa tüketicilerin bu konudaki güvensizliklerinin önüne geçebilmek ve onların alışveriş seyirlerini değiştirebilmek için, Türkiye’ de e-ticaret sektörünün son derece önemli bir artısı vardır; Mesafeli Satış Sözleşmesi..

E-ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Aslında güven sorunu, birçok tüketicinin online alışverişte ne gibi haklara sahip olduğunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Ve online alışverişlerde tüketicilerin hangi haklara sahip olup olmadıkları hakkında bilgilendirmekte e-ticaret şirketlerine görev olarak düşmektedir. E-ticaret şirketleri müşterilerine hakları konusunda bilgi vermeli ve güven duygusu aşılamalıdır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir ?

Temel olarak mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilere ek maddeleri içeren, daha geniş kapsamlı olan bir sözleşmedir.

Geniş kapsamlı olması ve her e-ticaret sitesinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir olması en önemli konular arasında yer almaktadır. Alıcı ve satıcının detaylı iletişim bilgileri, satışa konu olan ürün veya hizmetle alakalı detaylar, iade ve cayma prosedürleri yer almaktadır.

Ve e-ticarette satış ancak mesafeli satış sözleşmesinin alıcı tarafından onaylanmasıyla tamamlanmaktadır.

Türkiye’ de ki Kanun, Yönetmelik ve Düzenlemeler

E-ticaret; tarafların bir araya gelememesinden kaynaklanan, işlem ve sözleşmelerin İnternetten yapılması gibi, daha önceden var olmayan yeni bir durumu ortaya çıkarmıştır.

Kanun ve yönetmeliklerde mesafeli sözleşmeler olarak nitelenen bu durum, Türkiye’ de ilk kez 2003 yılında 14. ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 9. maddelerine dahil edilmiş durumdadır.

Mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte de konuya ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. 2007 yılında bu düzenlemede, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerin teyitinin yine elektronik ortamlarda yapılacağı; bu sözleşmelerin tüketici tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanacağı ve bilgilendirme formunu tüketiciye ulaştırma zorunluluğu gibi konular karara bağlanmıştır.

E-ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi 2011 tarihinde, 27886 sayılı yönetmelik i,le yeniden düzenlenmiş ve bu yönetmelikle, sözleşmenin onaylanmış halinin satıcı tarafından 3 yıl süreyle saklanması zorunlu hale getirilmiştir.

Mesafeli satışa dair yönetmeliğin kapsam başlıklı ve 2. ve tanımlar başlıklı 4. maddelerinde mesafeli satış sözleşmesi; yazılı görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarını kullanarak ve tüketiciler ile karşı karşıya gelmeksizin yapılan;malın anında yahut sonradan teslimini gerektiren sözleşmeler şeklinde tanımlanmıştır.

Tüketicinin Korunması Kanunu

2013 yılında kabul edilmiş olan 6502 sayılı,Tüketicinin Korunması Kanununun 48. ve 49. maddelerine ilişkin mesafeli satış sözleşmelerine şu şekilde yer verilmiştir.

Madde 48

Satıcılar, siparişten itibaren taahhüt edilen süre içerisinde ürün ve hizmetle alakalı yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Mal satışlarında bu süre her koşulda 30 günü geçemez. Tüketiciler 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe gözetmeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkında sahiptir.

E-ticaret ve Mesafeli Satış SözleşmesiMadde 49

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde de tüketiciler, 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Satıcı tarafından cayma hakkıyla alakalı olarak tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğü vardır.

E-ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi konulu makalemizi sizler için oluşturduk. Sizde E-ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi konulu makalemize görüş ve yorumlarınızı ekleyerek düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.