E-ticaret Dünyası Y Kuşağı

E-ticaret Dünyası Y Kuşağı

İlk olarak Y Kuşağını açıklayarak konuya başlamak istiyorum..

Y Kuşağı; 1980 -1990 yılları ortasında dünyaya gelmiş kişiler Y kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Kimileri bu gruba biraz daha genç olan kişileride dahil etmektedir.

Konuya daha detaylı bakıldığında bu kuşağın hızlı tüketim sektörü ve hizmet sektörü için güçlü bir hedef kitlesi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Böylelikle dikkati üzerine çeken Y kuşağı e-ticaret kullanıcılarının alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını, alışveriş tercihlerini merak etmelerine neden olmaktadır.

Bu konuya dikkat çeken E- ticaret Uzmanı Gemius bu kuşakla alakalı şu sözleri söylemiştir.

“Tüketici davranışları ve alışkanlıklarının ayrıntılı bilgisi başarılı bir işin anahtarıdır. Eğer söz konusu hedef grup Y Kuşağı ise, bu kuşağın teknolojiye, online dünyaya ve e-ticarete olan düşkünlükleri ve farklı özellikteki yaşam tarzları bu alanlardaki dinamiklerin belirleyicisi olmuştur.”
                                        Mateusz Gordon, Gemius E-ticaret Uzmanı

E-ticaret Dünyası Y Kuşağı Aranılan ama Ulaşılamayan Kuşak

1980 ve 1995 yıllarında doğan kuşak daha çok teknoloji meraklısıdır. Öğrenme ve eğleceye olan merakları , yeni teknoloji ve iş olanaklarına olan eğilimleri, genç ve dinamik bu kuşağın en temek özelliklerinden birkaçını oluşturmaktadır.

Bu kuşağa ait öne çıkan özellikler iş bağlamında sadık bit kitle olması, ödül ve çıkar yönetimi, istihdam gelişimi ve kariyer fırsatları gibi faktörler olarak karşımıza çıkıyorsa da satın alma kararları ve alışveriş önceliklerinde güçlü faktörler olarak karşımıza gelmektedir.

Y kuşağında % 71 ‘lik kısım iş hayatıyla kişisel gereksinimlerinin bağdaşmadığını düşünürken kalan % 39 ‘luk kısmı mesai saatlerinde ki azalma için ödül ve terfilerden vazgeçebileceğini dile getirmektedir.

Y kuşağının satın alma potansiyeli diğer tüketicilere gore daha büyük bir kitle oluşturmaktadır. İş ve eğlence hayatında dengeyi sağlayan bu kuşak , aynı zamanda sadık bir müşteri grubudur.

Y kuşağı internet ve sosyal medyanın tadını birçok farklı yolla çıkarmaktadır. Bu özellik üzerinde durulması gereken bir konudur. Alışveriş konusundaki satın alma kararlılığı maddi gücü ve birikimine bağlıdır. Aynı konu e-ticaret sitelerinde de geçerli olmalıdır. Kuşağın sahip olduğu bu heves ve potansiyel çok dikkat çekicidir.

Online Finans

İnternet, finansal kurumcal tarafından yapılan araştırmalarla bir bilgi toplama aracı haline gelmiş bulunmaktadır. Ancak kişiler bu bilgileri daha çok kendi banka bilgileri ve hesaplarını kontrol etmek için kullanmaktadırlar.

Gemius ‘ un yaptığı araştıma sonuçlarına göre finansal ürünler için internet en basil kaynak olarak gösterilmektedir. Oranlar 18-24 yaş arası grupta % 54, 24-35 yaş arasında ki grupta % 51 olarak dağılım göstermektedir. Bu da bize en çok genç kullanıcıların bankaların web sitelerini arşınladığını göstermektedir.

Y kuşağı ise daha çok online bankacılık işlemlerini tercih etmektedir. Bu oran 18-24 yaş aralığında % 73 iken, 24-35 yaş arasındaki grupta % 80 lere ulaşmaktadır.

Y Kuşağı ve E-ticaret

Üzerinde araştımalar yapılan Y Grubu tüketici grubu e-ticaret trendlerine tamamen uyum sağlamaktadır. E-ticaretin artan potansiyeli genelde bu gruba bağlanmaktadır. Bu kuşağın satın alma kararlılığı, satın alma kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve daha da arttıması isteği en önemlisi mobil cihazlarıyla fazlasıyla olan merakı y kuşağının araştırılmasındaki en temel etkendir.

Gemius’ un yaptığı araştırmaya gore tüketicinin alma potansiyelini en çok etkileyen maddi imkanları olmaktadır. Ekonomik anlamda yükselmeler yaşandıkça online alışveriş kullanıcıları alışverişe daha olumlu bakmaktadırlar.

Gemius’un araştımasına göre doğal olarak tüketiciler kampanya ve promosyondan yararlanmakta fazlasıyla isteklidirler. Bu konuda ilgilerini çeken düzenli promosyon ve satış, ürün setlerine özel fiyat teklifi, özel günlerde ve sezonlarda tüketiciye sunulan promosyonlardır.

Y kuşağının en çok dikkatini çeken konular bunlar olarak sıralanmaktadır.

Şirket Çıkarı Müşteri Bölümlemesinden Geçiyor

Y kuşağına yönelik pazarlama yöntemleri ve satış faaliyetleri planlanırken, belirli bir sektöre olan yaş grubunu belirlemek bize bu konuda avantajlar sağlayabilmektedir.

Örneğin; Y Kuşağının sigorta şirketleri için taşıdıkları potansiyel çok büyüktür. Bu potansiyele etkin bir şekilde ulaşmak için şirketler yaş grubuna ve sektörel eğilimlerine  göre müşteri bölümlemeleri yapmalıdır.

Çünkü bu bölümleme ileride şirketler için daha fazla avantaj ve kar getirmektedir. Giyim sektörü için durum daha farklı bir hal almaktadır.  Giyim sektöründe e-mağazalar rağbet görmektedir. Gençler satın alma konusunda biraz daha ikna edilmelidir.

Kırtasiye sektöründede durum farklıdır. Genelde okul zamanında bu ürünlere ihtiyaç artmaktadır.

E-ticaret Dünyası Y Kuşağı konulu makalemizi sizler için oluşturduk. Sizde E-ticaret Dünyası Y Kuşağı konulu makalemize görüş ve yorumlarınızı ekleyerek düşüncelerinizi bzilerle paylaşabilirsiniz.